”Polku parempaan talousjohtamiseen”

Sendero Oy on controller-palveluita tuottava yhtiö, minkä tavoitteena on auttaa yrityksen johtoa hyvään taloushallintoon ja kannattavampaan liiketoimintaan. Sendero Oy on yritysjohdon joustava kumppani ja tuo yli 20 vuoden taloushallinnon kokemuksen yrityksesi saataville.

Placeholder image

Controller-palvelut

 • Strateginen johtaminen, tavoiteseuranta, budjetointi

 • Määrällisten ja laadullisten tunnuslukujen seuranta

 • Hyvä hallintotapa ja riskinhallinta

 • Johdon kumppanuus.
Placeholder image

Raportointi ja analysointi

 • Johtamista tukeva raportointimalli

 • Talouden seurannan kannalta olennaiset mittarit ja tunnusluvut

 • Rullaava ennustaminen ja budjetointi

 • Tulos, tase ja kassavirta

Palkitse onnistumisesta!

Placeholder image

Tulosjohtamisen palkkiojärjestelmä

 • Fiksu henkilöstön johtamistyökalu, jota tukee ketterä sovellus

Placeholder image

Kiinteistötalous

 • Kiinteistöstrategia; omistaminen, käyttö ja luopuminen

 • Kiinteistöpääoman arvojen ja kustannusten analysointi

 • Kiinteistötalouden keskeiset tunnusluvut ja niiden tulkinta”Mielestäni hyvä talousjohtaminen on sitä, että yrityksen johdossa oivalletaan ja ymmärretään menestymiseen vaikuttavat tekijät ja taloudelliset tunnusluvut. Raportoinnilla, tunnusluvuilla ja tiedolla ei ole arvoa, jos ne eivät tue päätöksentekoa.”

Pasi Riihimäki, Sendero Oy –

Placeholder image

Kenelle Senderon palvelut on tarkoitettu?

 • Yrityksen johdolle, joka tarvitsee sitoutuneen partnerin kehittämään ja parantamaan yrityksen talouden johtamista.

 • Yrityksen johdolle, joka tarvitsee apua sisäisessä laskennassaan, mutta joilla ei ole tarvetta palkata täysipäiväistä controlleria yritykseen.

 • Yrityksen johdolle, joka haluaa ymmärtää paremmin menestymiseen vaikuttavat tekijät ja keskeiset taloudelliset tunnusluvut.
Placeholder image

Mitä Senderon palvelut tarjoavat?

 • Paremman tietämyksen yrityksen kannattavuudesta, vahvempaa maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta.

 • Työtavat ja työkalut hyvään talousjohtamiseen.

 • Partnerin, joka keskittyy yrityksen taloudellisiin kysymyksiin.
Placeholder image

Mitä etua Senderon palveluista on?

 • Yritys saa johtamisen kannalta tärkeätä talousinformatiota perinteisen tilitoimistoinformaation sijaan.

 • Kustannustehokas ratkaisu – laskutus vain tehdystä työstä.

 • Joustava yhteistyömalli – toimeksiannot asiakkaan tarpeiden mukaan ilman kiinteistä kustannuksia.

 • Sendero menestyy vain asiakkaiden myötä.

”Hyvä talousjohtaminen takaa liiketoiminnan kannattavuuden kehittymisen oikeaan suuntaan.”

Yhteystiedot

Sendero Oy
Raakelinkuja 3
10300 KARJAA

Puhelinnumero
+358 50 5500 477

Sähköposti
info(at)sendero.fi

Y-tunnus:
26734854

Yhteistyökumppanit

Eqvitia Oy:n kotisivuille
Suomen liiketoimintapalvelu Oy:n kotisivuille
Efectiumin kotisivuille
Luhola Graafiumin kotisivuille

Fiksu tulospalkkiojärjestelmä

Bonarix-palkkiojärjestelmä on henkilöstön johtamistyökalu, jota tukee ketterä, kaikilla laitteilla toimiva sovellus. Järjestelmä palkitsee hyvistä ja onnistuneista suorituksista sitouttaen näin henkilöstön yrityksen keskeisiin tavoitteisiin. Bonarix tehostaa muutosjohtamista ja auttaa palkitsemaan, kehittämään sekä ohjaamaan henkilöstöä.

Bonarix on rekisteröity tuotemerkki ja se kuuluu suomalaisen Sendero Oy:n tuoteperheeseen.

© Sendero Oy
Sendero on espanjaa ja tarkoittaa polkua
Sivuston suunnittelu: Luhola Graafium